INFORMACIÓ LEGAL

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: JOSPER, S.A.U.
A08277535
Adreça: c/ Gutenberg, 11 – PINEDA DE MAR (08397) – Espanya
Contacte:josper@josper.es
Telèfon: 937671516
Web: www.josper.es
Activitat: La fabricació, muntatge i comercialització de forns-brasa industrials i domèstics, així com maquinària, estris, manufactures i tota mena d’elements del ram d’hostaleria, decoració, parament i equipament en general, els seus elements i accessoris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, marques i bases de dades accessibles en la pàgina web www.josper.es pertanyen a JOSPER, S.A.U. i estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a la pàgina web www.josper.es implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament, el RESPONSABLE LEGAL DE LA WEB l’informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de contacte s’inclouran en un fitxer automatitzat amb les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a JOSPER, S.A.U., sense previ consentiment explícit i s’utilitzaran únicament per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos informació sobre els productes, les activitats i serveis de JOSPER, S.A.U.
Igualment els informem que podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició adreçant un escrit a JOSPER, S.A.U., carrer Gutenberg, 11, 08397-Pineda de Mar, o bé un correu electrònic a l’adreça josper@josper.es.
JOSPER, S.A.U. utilitza cookies quan un usuari navega pel lloc web. Aquestes cookies s’utilitzen per JOSPER, S.A.U. amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, evitant que hagin de registrar-se cada vegada a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera s’utilitzen per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb les seves preferències i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo a cada visita.

RESPONSABILITAT

Continguts

El contingut d’aquest lloc web té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres productes, serveis i de la nostra activitat professional.
JOSPER, S.A.U. s’eximeix de qualsevol responsabilitat en relació a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en el mateix, en especial respecte a les característiques tècniques dels productes.
JOSPER, S.A.U. refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per JOSPER, S.A.U. o no publicada de forma autoritzada pel mateix sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva els drets a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos, de manera temporal o definitiva.

Enllaços a altres pàgines (LINKS)

Els enllaços introduïts a www.josper.es són de caràcter merament informatiu i, per tant, JOSPER, S.A.U. no controla ni verifica cap informació, contingut, producte o serveis facilitats a través d’aquests llocs webs. En conseqüència, JOSPER, S.A.U. declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Aspectes tècnics

JOSPER, S.A.U. no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web a l’igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.
JOSPER, S.A.U. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que JOSPER, S.A.U. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.
Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi JOSPER, S.A.U. relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes JOSPER, S.A.U. es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

JOSPER, S.A.U. tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.
La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins el moment en què siguin modificades de forma total o parcial per JOSPER, S.A.U.
JOSPER, S.A.U. podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de demanar cap indemnització per part de l’usuari. Després de l’extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre JOSPER, S.A.U. que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als Jutjats d’Arenys de Mar i a la legislació autonòmica i estatal corresponent.

COFIDENCIALITAT D’ E-MAILS

La informació continguda en els missatges de correu electrònic és confidencial i per us exclusiu del destinatari.
Si ha rebut un missatge per error, li agrairem ens ho faci saber a josper@josper.es i procedeixi a la seva eliminació

POLÍTICA DE CALIDAD

La actividad que JOSPER®, S.A.U. considera conformes a la calidad exigida según la Norma Internacional ISO 9001:2008 es:

Diseño, Ensamblaje, Comercialización, Puesta en Marcha y Asistencia Técnica de hornos de brasa. Comercialización de carbón vegetal y pastillas de combustión. Comercialización de productos y accesorios de menaje para hornos.

La declaración de Política recoge como líneas maestras:

1. Compromiso en cumplir las exigencias legales y reglamentarias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de nuestros clientes.
2. Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de Calidad.
3. Implantar los indicadores de Calidad, así como realizar un seguimiento del nivel de progreso de los mismos, de forma que nos permita conocer y asegurar el producto y el nivel de calidad deseado por nuestro cliente.
4. Velar para que las condiciones de trabajo sean óptimas mediante la evaluación de los riesgos que pueden producirse en los procesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.
5. Desarrollar los programas de formación continua tendentes a la mejor cualificación de nuestros trabajadores, implicando así a todo el personal en la consecución de todos los objetivos establecidos en el presente documento.
6. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas en JOSPER®.
7. Fomentar y conseguir un ambiente motivador de todos los miembros de la empresa.
8. Ser respetuosos con el medioambiente reduciendo los consumos, la contaminación y la producción de residuos para conservar los recursos naturales.

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus empleados, proveedores y para el público en general.

La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del sistema por parte de la Dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las condiciones del entorno y la información recibida. En ese sentido la Dirección proporciona y proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente.

Sandra Juli Carlie
Directora General